katalogi

Katalogi PDF

Poniżej znajdą Państwo katalogi z naszą ofertą w wersji elektronicznej, jeśli chcieliby Państwo otrzymać wersję papierową – prosimy o kontakt: vini@vininova.pl


Katalog Vininova 2022
Katalog Vininova Spirits 2022
Katalog Vininova Naturalnie 2022
newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

f

Dołącz do nas!f vininova f the bar
Polityka prywatności

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Vininova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (dalej: my). Jako administrator dbamy o to, by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Sprzeczna 22, 62-002 Suchy Las lub za pośrednictwem e-mail: vini@vininova.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wysyłania naszego newslettera zawierającego informacje o promocjach i nowościach, a także pozostałe informacje marketingowe– podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług oraz wykazania, że Państwa dane przetwarzamy zgodnie z prawem.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom je przetwarzającym w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT), podmiotom współpracującym przy realizacji kampanii reklamowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu cofnięcia przez Państwa zgody (wypisania się z newslettera).

Jakie mają Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dodatkowo, w przypadku, gdy Państwa dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wysyłania Państwu informacji marketingowych w ramach naszego newslettera.

Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie przekazanych informacji nie dokonujemy również profilowania.

Copyrights © 2018 VININOVA  |  CREDITS: DESIGN & BUILD